Jak się zachować w razie wypadku?

  1. OPANUJ STRES!  Każde zdarzenie drogowe, nawet niegroźne, wywołuje stres u jego uczestników, zwłaszcza kierowców. Dlatego w pierwszej kolejności opanuj stres oraz zdenerwowanie. Jeśli nie całkowicie, to przynajmniej choć trochę. W takiej sytuacji przyda się „zimna krew”.
  2. ZATRZYMAJ POJAZD! Obowiązkowo zatrzymaj pojazd w miejscu nie powodującym zagrożenia ruchu drogowego. Jeśli się nie zatrzymasz, może to zostać potraktowane jako ucieczka z miejsca zdarzenia! To zaś może spowodować konsekwencje karne oraz finansowe. Ubezpieczyciel może żądać zwrotu całości wypłaconego odszkodowania od osoby, która zbiegła z miejsca zdarzenia.
  3. WŁĄCZ ŚWIATŁA AWARYJNE! Postaraj się natychmiast po zdarzeniu włączyć światła awaryjne swojego pojazdu. Jeśli to możliwe to także innych pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Oznakuj miejsce zdarzenia, np. poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego, flar ostrzegawczych itp. Pamiętaj, aby oznakować całe miejsce zdarzenia, aby nikt nie wjechał w jego uczestników!
  4. UDZIEL PIERWSZEJ POMOCY! Jeśli ktokolwiek doznał obrażeń wskutek zdarzenia masz prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy tej osobie! Nieudzielenie pomocy jest przestępstwem. Postaraj się ustalić stan osoby rannej oraz zadzwoń niezwłocznie na numer alarmowy: 112. Jeśli wezwiesz służby ratownicze na miejsce zdarzenia, również Policja zostanie zawiadomiona.

Czy wzywać funkcjonariuszy Policji?

Masz obowiązek wezwania Policji w dwóch przypadkach:

  • wskutek zdarzenia są zabici lub ranni
  • podejrzewasz popełnienie przestępstwa:  uczestnik zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku lub kolizji, sprawia wrażenie nietrzeźwego lub nie chce okazać lub nie posiada dokumentów.

Powinieneś wezwać Policję:

  • gdy masz problem z ustaleniem kto jest sprawcą kolizji
  • jeśli sprawca nie chce się przyznać do spowodowania kolizji
  • jeśli dokumenty uczestnika zdarzenia (sprawcy) wydają się podejrzane (np. podrobione)

Nie ma obowiązku wzywania funkcjonariuszy Policji do każdej kolizji. Jeśli nie ma wątpliwości kto jest winny, sprawca przyznaje się do winy,  jego dokumenty nie budzą wątpliwości – wystarczy spisać oświadczenie uczestników zdarzenia drogowego. Jego wzór można pobrać z naszej strony. Obecnie nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego. W przypadku zdarzenia drogowego lepiej mieć je ze sobą. Wezwanie Policji powoduje zawsze wystawienie mandatu karnego sprawcy zdarzenia.

Warto pamiętać, że niekiedy np. bank czy firma leasingowa wymaga od nas, aby wezwać Policję w przypadku każdego, nawet drobnego zdarzenia drogowego.

W każdym przypadku warto zrobić zdjęcia, ilustrujące sytuację drogową powstałą wskutek zdarzenia drogowego. Warto wykonać fotografie pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (wraz z widocznymi numerami rejestracyjnymi) oraz fotografie miejsca zdarzenia z widocznymi pojazdami oraz wszelkimi szczegółami, które w naszej ocenie mają istotne znaczenie.

Czy wolno przemieścić pojazd?

Jeśli uczestniczymy w wypadku (zobacz: Wypadek czy kolizja?), czyli są osoby ranne lub zabite – nie wolno nam usuwać ani przemieszczać żadnego z pojazdów uczestniczących w zdarzeniu drogowym! Pojazdy mogą zostać usunięte lub przemieszczone wyłącznie na polecenie funkcjonariuszy Policji. Można je usunąć lub przemieścić dopiero po wykonaniu przez Policjantów dokumentacji miejsca zdarzenia.

Jeśli uczestniczymy w kolizji (zobacz: Wypadek czy kolizja?), czyli nie ma osób rannych lub zabitych –  wolno nam usunąć lub przemieścić pojazd z miejsca zdarzenia, jeśli stoi w takim miejscu, że może to zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub ten ruch utrudniać.  Warto jednak pamiętać o wcześniejszym zrobieniu zdjęć zdarzenia (w tym usytuowania pojazdów uczestniczących w zdarzeniu), aby nie było potem problemów z udowodnieniem rzeczywistego przebiegu tego, co się stało.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Skutkiem zdarzenia drogowego jest zazwyczaj uszkodzenie pojazdu, które wymaga naprawy. Dokumentację zdarzenia przekazujemy wraz z tzw.  zgłoszeniem szkody firmie ubezpieczeniowej, w której sprawca ma wykupioną polisę OC.  Koszty naprawy pokrywane są z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia drogowego.

Warto pamiętać, że przedstawiciele firm świadczących pomoc drogową (tzw. laweciarze) oferują zazwyczaj pomoc w dochodzeniu odszkodowania z OC sprawcy. Jeśli jesteśmy pokrzywdzeni zdarzeniem drogowym, a nasz pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy – przysługuje nam także prawo do samochodu zastępczego. Koszt jego wynajęcia także pokrywany jest z ubezpieczenia sprawcy.

Odholowanie samochodu do wybranego przez nas miejsca (np. warsztatu samochodowego) oraz samochód zastępczy są w stanie zaoferować nam „od ręki” pracownicy pomocy drogowej – już na miejscu zdarzenia. Warto skorzystać z takiej oferty, bo to spore ułatwienie – i nic za to nie płacimy, jesli jesteśmy poszkodowani zdarzeniem.

Obowiązkiem sprawcy zdarzenia jest sprzątnięcie po zdarzeniu drogi oraz pobocza. W praktyce czynności te wykonują odpowiednie służby (firmy sprzątające), posiadające upoważnienie zarządcy drogi. Koszt takiego sprzątania pokrywany jest (bez dodatkowych kosztów) z polisy ubezpieczeniowej sprawcy. Wyboru firmy sprzątającej dokonuje wcześniej (w odpowiednim trybie) zarządca drogi, firma załatwia wszystkie formalności związane z usunięciem skutków zdarzenia drogowego (sprzątnięcia po kolizji czy wypadku). W tym celu m.in. sporządza fotografie z miejsca zdarzenia. Nie ma obowiązku uzyskiwania zgody uczestników zdarzenia, ponieważ działa w imieniu zarządcy drogi.

Pracownicy firmy sprzątającej mają obowiązek zabezpieczyć oraz oznakować miejsce zdarzenia drogowego – do czasu uprzątnięcia wszelkich pozostałości po kolizji czy wypadku.

 

oswiadczenie-zdarzenie-drogowe-212x300 Jak się zachować w razie wypadku?