Jesteśmy sygnatariuszem Europejskiej Karty BRD!

19-06-11-europejska-karta-brd-218x300 Jesteśmy sygnatariuszem Europejskiej Karty BRD!
potwierdzenie przystąpienia Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl do Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

11 czerwca 2019 r. na spotkaniu polskich sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prezes Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl Ryszard M. Zając odebrał od Matthew’a Baldwin’a, Europejskiego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzenie przystąpienia Fundacji do European Road Safety Charter.

W spotkaniu polskich sygnatariuszy Europejskiej Karty BRD uczestniczyli m.in.:

  • Matthew Baldwin, Europejski Koordynator ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zastępca Dyrektora Generalnego DG MOVE Komisji Europejskiej
  • Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury
  • Antonio Avenoso, Dyrektor Wykonawczy European Transport Safety Council (Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu)
  • Vincent Leroy, European Road Safety Charter Team
  • prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (współorganizator spotkania)

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została zainicjowana przez Komisję Europejską w 2004 r., skupia m.in. największe koncerny motoryzacyjne, petrochemiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ds. transportu, instytucje naukowe, mass-media oraz organizacje pozarządowe. Dotąd sygnatariuszami Karty zostało ok. 4 tys. (w tym z Polski 138) podmiotów działających na rzecz ograniczania zagrożeń w ruchu drogowym.

Podczas spotkania Matthew Baldwin, Europejski Koordynator ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformował uczestników sesji, jaka będzie nowa strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego Komisji Europejskiej. Podkreślił, że podpisując Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jej sygnatariusze deklarują, że będą wspierać Komisję Europejską w realizacji celów przyjętych w kolejnych unijnych programach bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację własnych programów prewencyjnych.

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu zauważył, że Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest największą na świecie platformą współpracy instytucji unijnych z partnerami z krajów członkowskich.

Cieszymy się, że Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl ma zaszczyt dołączenia do tego grona. To dla nas także wyzwanie właściwego realizowania naszych celów statutowych. Wszyscy chcemy, aby na drogach było mniej ofiar zdarzeń drogowych.

europejska-karta-2019-1024x629 Jesteśmy sygnatariuszem Europejskiej Karty BRD!
Uczestnicy spotkania polskich sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego