Kontakt

skontaktuj się z nami:

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Vector-24.pl

Adres do korespondencji:  41-200 Sosnowiec, skr. poczt. 272

tel.  511 672 769   lub   514  815  212

Nasze konto:   94  1020  2498  0000  8702  0666  6848

pobierz – zlecenie usługi

fb-150x150 Kontakt

napisz do nas:

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Vector-24.pl

41-200 Sosnowiec, skr. poczt. 272

e-mail: zarzad (at) vector-24.pl

 

lub skorzystaj z formularza: