STOP AGRESJI DROGOWEJ!

Jeśli zauważysz na drodze agresywne zachowanie uczestnika ruchu drogowego – powiadom Policję! Aby łatwiej udowodnić, co się stało, najlepiej jeśli udostępnisz funkcjonariuszom zdjęcia lub film ze zdarzenia. Materiały te należy przesłać (lub udostępnić do nich linki) wraz z informacją:

 • dane zdarzenia  – data, godzina, miejsce (miejscowość, nr drogi/ulica),
 • dane pojazdu agresora – numer rejestracyjny, marka,
 • dane zgłaszającego – imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.

Maila należy wysłać jednostce Policji, na terenie której miało miejsce zdarzenie:

 • KWP Kraków: stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl
 • KWP Szczecin: stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl
 • KWP Bydgoszcz: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl
 • KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl
 • KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl
 • KWP Kielce: stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl
 • KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl
 • KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl
 • KWP Katowice: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl
 • KWP Lublin: stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl
 • KWP Łódź: wiprd@lodz.ld.policja.gov.pl
 • KWP Opole: problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl
 • KWP Olsztynstopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl
 • KWP Poznań: stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl
 • KWP Radomstopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl
 • KWP Wrocławstopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
 • KSP Warszawastopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl