Kto sprząta po wypadkach?

foto powyżej: Bartłomiej Mysłek,  sosnowiecnasygnale.pl   Jednym z najważniejszych statutowych zadań Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl jest działanie

Czytaj dalej

Kontakt

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl Adres do korespondencji:  41-200 Sosnowiec, skr. poczt. 272 tel.  511 672 769  

Czytaj dalej