Nasze usługi

Zgodnie z prawem do obowiązków zarządców dróg (m.in. Gmin) należy utrzymanie porządku na drodze, w tym sprzątanie po kolizjach, wypadkach

Czytaj dalej

Kontakt

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl Adres do korespondencji:  41-200 Sosnowiec, skr. poczt. 272 tel.  511 672 769  

Czytaj dalej