Wypadek czy kolizja?

Większość osób nie wie, jaka jest różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją. Dla nich każde zdarzenie drogowe to wypadek. W rzeczywistości nie wszystkie zdarzenia na drodze są wypadkiem.Zdecydowana większość to kolizje.

Definicja wypadku znajduje się w art. 177 w zw. z art. 157  kodeksu karnego.

WYPADEK jest zdarzeniem drogowym, w którym przynajmniej jedna osoba odniosła obrażenia ciała, powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwajacy powyżej 7 dni.

Definicji kolizji nie ma w żadnym akcie prawnym. Można ją zdefiniować, posługując się definicją wypadku.

KOLIZJA jest zdarzeniem drogowym, w którym nikt nie odniósł obrażeń ciała albo obrażenia miały charakter lekki, powodujący naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający mniej niż 7 dni.

Jak z obu definicji jednoznacznie wynika – jeśli nikt z uczestników zdarzenia drogowego nie odniósł żadnych obrażeń, to na pewno mamy do czynienia z kolizją, a nie wypadkiem.

Jeśli ktokolwiek odniósł obrażenia, to ich charakter przasądza o tym, czy była to kolizja czy wypadek. Jeśli obrażenia spowodowały rozstrój zdrowia trwający poniżej 7 dni – mamy do czynienia z kolizją. Jeśli obrażenia spowodowały rozstrój zdrowia trwający więcej niż 7 dni – mamy do czynienia z wypadkiem.

Jeśli w zdarzeniu drogowym ktokolwiek odniósł jakiekolwiek obrażenia, o rodzaju obrażeń, a więc o tym czy była to  kolizja czy też wypadek – rozstrzyga lekarz udzielający pomocy uczestnikowi danego zdarzenia drogowego.

Zobacz – jak się zachować w razie zdarzenia drogowego?